09/09/2019

Flere veterinærer har de siste ukene fått inn hunder med alvorlig diaré. Årsaken til sykdomstilfellene er ikke kjent.

Totalt har Mattilsynet mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark. Det antas at ca 20 hunder til nå har dødd som følge av sykdommen.

Mattilsynet understreker at så vidt de har oversikt over, er det ikke er noen unormal forekomst av disse symptomene andre steder enn i Oslo-området.


Mattilsynets råd til hundeeiere:
- Begrens nærkontakt med andre hunder.
- Ansamlinger av hunder bør unngås.
- Ikke la hunden hilse på andre hunder.
- Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært.
- Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
- Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.
- Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.


Dalsbygda Jaktlag har vurdert situasjonen, og kommet frem til at det foreløpig ikke er grunnlag for å begrense småviltjakt med hund. Jakthundene har store områder å boltre seg på, og kommer sjelden i kontakt med andre jegeres hunder. Vi henstiller likevel jegerne til å følge Mattilsynets råd i størst mulige grad, og vise hensyn til andres bekymringer ved kontakt mellom hunder.
Flere jegere er også bekymret for harepest. Vi understyreker at det ikke ar påvist tilfeller av harepest i Os kommune, dette i følge kommunelege Helge Lund ved Os legekontor. Vi anbefaler likevel jegerne å ikke drikke av bekker uten å koke vannet først.