09/09/2019

Dalsbygda har i mange år fredet all skogsfugl for jakt, men de siste årene har vi opplevd jevnt økende bestand av både orrfugn og storfugl. Derfor har innenbygds jegere kunnet felle skogsfugl på sitt småviltkort, uten at det er rapportert om spesielt stort jaktutbytte.

I høst vil vi gjennom en forsøksordning selge et fåtall jaktkort på orrfugl til utenbygds jegere. Vi gjør oppmerksom på at tiur og røy ikke kan felles på dette jaktkortet, og at kvoten er kun 3 fugl pr. jeger. Jaktkortene er allerede fordelt, så det kan ikke søkes om slik jakt i høst.