09/09/2019

Det har i høst vært endel omtale av harepest, og det er påvist harepest mange steder i landet. I Os kommune er det ikke påvist smitte eller sykdomsutbrudd, men vi har fått noen bekymrede henvendelser om observasjoner av enkelte døde harer. Vi har i dag sjekket med kommunelegen i Os, og han bekreftet at det ikke er påvist smitte i kommunen. Det er derfor grunn til å minne om at harer og hareunger har høy naturlig dødelighet, og at vi ikke misstenker smitte i våre områder.

Jegerne oppfordres likevel til å utvise generell forsiktighet ved å ikke drikke av bekker uten å koke vannet først, samt ved å bruke plastkansker under slakting av hare, og ved å varme opp kjøttet til minst 70 grader ved tilberedning (dette for å drepe eventuelle bakterier).

Harejakten blir gjennomført som vanlig, jakttiden er fra 2. til 9. oktober, og fra 19. til 25. oktober.