20/06/2019

Styret i Dalsbygda Jaktlag har behandlet tildeling av fellingstillatelser på villrein høsten 2019.

Utgangspunktet for tildelingen var det samme som i 2018, med små kvoter (kun 36 dyr), mange søkere, og klare føringer fra årsmøtet om at jegere bosatt i Dalsbygda skulle prioriteres. 3 dyr (2 kalver og ei simle) gis som kompensasjon til Vingelen for overgangsavtale, det er da 33 dyr som fordeles på søkerne.

Følgende jegere har fått tildelt fellingstillatelse: 

Navn jeger 1

Type dyr

Navn jeger 2

André Fredheim

Kalv

Rune Fredheim

Vingelen

Kalv


Bjørn Grue

Kalv

Milla Osa

Dalsbygda skole v/Geir Moseng

Kalv

Mari Kvernbekkeng

Einar Kokvoll

Kalv

Mali Kokvoll

Hans Peder Langbekkhei

Kalv

Aina Eggen

Henrik Rønningen

Kalv

Jon Gunnar Rønningen

Oliver Lillebakken

Kalv

Erik Lillebakken

Jan Morten Akeren

Kalv

Lars Kristian Akeren

Vingelen

Kalv

Cell

Marius Tuveng

Kalv

Jon Egil Bakken

Ola Lillebakken

Kalv

Vegar Lillebakken

Per Inge Osgjelten

Kalv

Sondre Osgjelten 

Per Olof Holmberg

Kalv

Øyvind Larsen

Petter Nygård 

Kalv

Cell

Rune Gjelten

Kalv

Kristen Gjelten

Simen Krog

Kalv

Ola Krog

Svein Vangsgjelten 

Kalv

Cell

Tone Holte

Kalv

Harald Enge

Tor Ronny Haugsgjelten

Kalv

Cell

Torjus Østgård

Kalv

Cell

Ulf Tuveng

Kalv

Andreas G. Tuveng

Anniken Mosen Ryen

Liten bukk

Kennie Moseng Ryen

Erik Johnsen

Liten bukk

Sjur Åsgård

Kjell Magne Ryen

Liten bukk

Sandra Ryen

Oddbjørn Meli

Liten bukk

Per Arne Mikkelsen

Steinar Meli

Liten bukk

Halstein Meli

Svein Svee

Simle

Roar Fjeld

Vingelen

Simle

Cell

Atle Berg

Simle

Øyvind Berg

Jørn Gisle Dalbakk

Simle

Terje Dalbakk

Martin Tamnes Krog

Simle

Stein Inge Ryen

Per Martin Rønningen

Simle

Håvar Garli

Kjell Gunnar Lund

Stor bukk

Peter Christian Lund

Roar Eckermann

Stor bukk

Enter your text here...

Kai Ove Berntsen

Stor bukk

Amund Langøien

Vidar Ytterhaug

Venteliste 1

Michael Skjold

Øyvind Larsen

Venteliste 2

Cell

Anja Helene Rodum 

Venteliste 3

Cell

Elisabeth Wikan Heidtmann

Venteliste 4

Egil Wikan

Vebjørn Vangskåsen

Venteliste 5

Trond Vangskåsen

Inge Os

Reserve for Såttåhaugen

Kristoffer Børke