04/06/2019

Søknadsfristen for rypejakt var den 28. februar, og for all annen jakt var fristen den 30. mai.

Søknader som mottas etter disse fristene vil ikke bli behandlet.

Alle som søker jakt i Dalsbygda får svar på sine søknader pr. e-post når styret har behandlet søknadene.

Rypejegerne har fått tilbakemeldinger, villreinjegerne får svar innen 20. juni, og jegerne som har søkt om jakt på hjort, råbukk og rådyr får svar like etter St.Hans.

Beverjegerne får svar i god tid før jakta starter opp igjen til høsten, harejegerne tilskrives i løpet av sommeren.