20/03/2019

Årsmeldingen for Dalsbygda Jaktlag er nå klar, og kan hentes ut på Dalsbygda Handel.

OBS: Kun medlemmer i jaktlaget kan hente ut årsmeldinga, det må kvitteres på medlemmsliste som ligger i butikken for å få den utlevert.

Årsmeldinga kan også hentes ut på jaktlagskontoret tirsdag 26. mars på dagtid, og den leveres ut på årsmøtet tirsdag 26. mars klokken 19.30.

Medlemmer som ønsker å få årsmeldinga tilsendt bes sende en e-post til jaktlaget@dalsbygda.no og medlemmer som ønsker å ta den ut senere kan møte opp på jaktlagskontoret i ordinær åpningstid.