13/03/2019

Saksliste:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 2. Årsmelding 2018.

Styret og tillitsvalgte 2018
Søknad om jakt i Dalsbygda
Rovvilt og predatorbekjempelse
Rypa 2018, taksering og jaktrapporter
Jakt på hjort, rådyr og bever 2018
Elg og villreinjakta 2018
Sak 3. Regnskap 2018 og budsjett for 2019

Sak 4. Tildeling av fondsmidler 2019

Sak 5. Villrein

-Informasjon om ny bestandsplan for villreinen i Forollhogna, og endringer i grensene for tellende villreinareal i Dalsbygda.

Sak 6. Jordskiftesaken

-Info om jaktrettsavtalen mellom Såttåhaugen grunneierlag, de 19 rettighetshaverne i Såttåhaugen og Dalsbygda Jaktlag

Sak 7. Innkomne saker

Sak 8. Valg.

Sak 9. Avslutning ved leder


Vel møtt
Styret i Dalsbygda Jaktlag SA


De som ønsker det kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel f.o.m 22. mars.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 20. mars 2019.