12/12/2018

Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres mandag 28.januar i Ålen.

Konferansen for deg som er interessert i natur, kulturarv og næring i verneområdene i Forollhogna.

Denne gangen er det Holtålen kommune som er vertskap og teknisk arrangør for konferansen som gjennomføres på dagtid (kl. 10 – 16) i Hovet, Ålen.

Merk datoen allerede nå! Her blir det innlegg om ulike tema som: Samiske kulturminner i Forollhogna, bygninger og byggeskikk i seterområdene, villreinforvaltning i Forollhogna mv.

Linda Erlien Borren kommer og forteller om boka si «Veien hjem».

Arrangør: Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Holtålen kommune.

Konferansen er åpen for alle interesserte, og er en viktig møteplass for aktørene rundt Forollhogna-området.

Les mer på nasjonalparkstyrets nettsider her

Påmelding skjer til Holtålen kommune pr. telefon: 72 41 76 00 eller pr. e-post: epost@holtalen.kommune.no