03/10/2018

Dalsbygda Jaktlag har besluttet at samtlige utleiefelt åpnes for innenbygds småviltjegere fra 1. oktober til 23. desember 2018.

Dette innebærer at innenbygds småviltjegere kan felle rype, storfugl og hare på følgende områder:

Mastrukåsen, Åslifjellet, Rabblia, Åsan, Vola og Vanngrøfta, i tillegg til Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen, samt Sandtjønnfeltet.

Husk at alt vilt som felles på utleiefeltene SKAL spesifiseres på jaktrapporten, og at rapporten skal leveres innen 23. desember.

Det vil også bli åpnet for vinterjakt i januar og februar, men det må da kjøpes eget jaktkort for dette.