16/08/2018

Årets rypetaksering ble gjennomført i uke 32, og viser at rypa har tålt den varme sommeren svært godt!

Dalsbygda Jaktlag har taksert rypebestanden etter samme system (linjetaksering) siden 1992, og har aldri registrert så høy kyllingproduksjon som i år, med hele 10 kyllinger i snitt pr. voksne par. Årsakene til at rypekyllingene har klart seg så bra i år, er nok at det har vært godt med innsekter, og svært lite predasjon. Tilsynelatende har både rev og rovfugl trukket ned i dalene i varmen, så rypa har hatt fjellet for seg selv. Takseringene viser også at vi har en svært stabil bestand av stamfugl (voksne ryper), men også her er det en fin økning mot tidligere år. Totalt er det registert 19 ryper pr. gåtte kilometer, noe som er en økning på over 50% mot f.eks 2016 og 2017.

Styret i Dalsbygda Jaktlag har besluttet at det fastsettes en dagskvote (baglimit) på 5 ryper pr. jeger pr. dag i de områdene det selges jaktkort, og følgende områdekvoter i de områdene som er utleid på 5-årskontrakter:

Åslia 200 ryper

Mastukåsen 200 ryper

Rabblia 130 ryper

Vanngrøfta Sør 100 ryper

Vanngrøfta Nord 100 ryper

Vola Sør 100 ryper

Vola Nord 100 ryper

Det gjøres oppmerksom på at utenbygds jegere med dags/ukeskort kun kan felle rype. Jegere bosatt i Dalsbygda og jegere på utleiefeltene kan også felle skogsfugl, disse regnes da inn i dagskvoten/områdekvoten.

Se takseringsresultatene her:
 Takseringsresultater.pdf.