19/06/2018

Årets kvote for felling av villrein i Forollhogna er på bare 300 dyr.

Av dette har Dalsbygda 35 dyr. Styret har tildelt fellingstillatelsene blandt søkerne ihht vedlagte liste, 2 dyr er ikke fordelt da disse er reservert som kompensasjon for eventuelle overgangsavtaler med naboterrengene. Alle jegerne er varslet om tildelingen og har bekreftet sine plasser.