07/06/2018

Dalsbygda Jaktlag og Dalsbygda Beitelag har behov for flere personer som kan utføre oppsynstjenester i både beitesesongen, og under småviltjakta.

For tilsyn/oppsyn i beitesesongen gjelder følgende: Beiteområdet deles i 3 tilsynsområder, dvs vest for Vangrøfta, mellom Vangrøfta og Kjurrudalen, og øst for Kjurrudalen sørøstover til Gammelvollia. Det søkes etter 1-2 aktuelle nye tilsynspersoner. Aktuelle personer må ha fylt 18 år, ha bestått storviltprøven og eie/ha tilgang til rifle og like å være ute i naturen for seg sjøl. Sjølstendighet og beslutningsevne er svært viktig. Tilsynsfrekvens avtales underveis i sesongen. Lønn/honorar etter nærmere avtale. Kontakt Johan Midtaune, leder i Dalsbygda beitelag dersom dette er interessant.

For oppsyn i småviltjakta gjelder følgende: Jaktområdet er oppdelt i 10 jaktfelter, 7 av disse er utleid på kontrakt og skal inspiseres ca 1-2 ganger pr uke i perioden fra 10. september til 30. september, deretter sporadisk i oktober-november. De 3 øvrige feltene er kortfelt med betydelig flere jegere, og skal inspiseres ca 3-4 ganger pr. uke i perioden fra 10-30. september, deretter 1-2 ganger pr. uke i oktober-november. Oppgavene består i å være synlig tilstede i jaktområdet, kontrollere jegernes dokumentasjon, og veilede jegerne . Oppsynspersonell bør ha god fysikk, være godt kjent, og helst være over 25 år. Lønn/honorar etter nærmere avtale. Kontakt Roar Eckermann i Dalsbygda Jaktlag dersom dette er interessant.