05/06/2018

Fristen for å søke jakt i Dalsbygda kommende høst var 30. mai. Fristen gjelder for alle jaktbare arter, så det nå ikke mulig å søke om jakt for inneværende år. Alle som har søkt om jakt ved fristens utløp vil bli tilskrevet, søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet.

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 95202504 eller 98223605.