29/05/2018

Dalsbygda Jaktlag har også i år gått noen tellelinjer på våren for å se hvordan det står til med stamfuglbestanden i fjellet. I motsetning til fjoråret med mye snø i fjellet utover våren pga lave temperaturer og dertil treg snøsmelting, ble situasjonen i år stikk motsatt. Selv om det var mye snø i vinter, så forsvant denne som “dugg for solen” når varmegradene kom for fullt i starten på mai. Det spesielle i år er at gradstokken knapt nok har vært i nærheten av frysepunktet i slutten av april og hele mai. Pill råtten snø gjorde det nærmest umulig å komme seg til fjells da det begynte å bli en del barflekker på Kjurrudalssiden av Åslifjellet. Disse barflekkene har vi tidligere år brukt som et klarsignal for å ut å registrere stamfuglbestanden på den faste sjekk-linja.

Når vi endelig kom i vei på vår-takseringsturen (søndag 20 mai), ble den for første gang gjennomført med fjellsko på bena isteden for ski. Føret var omtrent som midt på sommeren, helt bart, bortsett fra et par store snøfonner nederst i Svartådalshøgda. Dette kan påvirke sammenligningsgrunnlaget noe fra tidligere år, pga at rypene antakelig har spredt seg mer utover i terrenget istedet for å holde til i kanten på alle barflekkene som vi har opplevd tidligere på denne linja.

Etter endt taksering kunne vi uansett bekrefte at rypa så absolutt var tilstede, vi hadde oppflukter jevnt fordelt over hele linja. På turen tilbake gikk vi noe lavere mot skoggrensa, og det viste seg å være vel så bra med rype der også.

Resultatet på sjekk-linja ble 22 ryper fordelt på 12 oppflukter. (31 ryper på 15 oppflukter i 2017).

Totalintrykket tilsier at vi ikke trenger å bekymre oss for stamfuglbestanden, så får vi nok en gang håpe på en bra produksjon med høy overlevelsesevne i løpet av sommeren, og med vårens varme dager vil det ganske sikkert være innsekter i massevis når kyllingene klekkes om ett par uker.