11/04/2018

Det ble gjennomført flytelling av villreinen i Forollhogna fredag den 16. mars.

Én stor fostringshop på 826 dyr ble fotografert, i tillegg fire bukkehoper på til sammen 111 dyr.

Tidligere i vinter er det fotografert 99 bukker i Eidsfjellet. Disse går fortsatt i det samme området.

Det er med dette registrert kun 1036 dyr vinteren 2018. Målsetningen de siste årene har vært å øke stammen opp mot 2000 vinterbeitende rein, så forvaltningen har en stor jobb foran seg for å øke villreinstammen.

Årets jaktkvote kommer som følge av dette til å bli kraftig redusert, vedtak om jaktkvote fattes av årsmøtet i slutten av april.