20/03/2018

Saksliste:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 2. Årsmelding 2017.


- Styret og tillitsvalgte 2017

- Søknad om jakt i Dalsbygda

- Rovvilt og predatorbekjempelse

- Rypa 2017, taksering og jaktrapporter

- Jakt på hjort, rådyr og bever 2017

- Elg og villreinjakta 2017

Sak 3. Innmelding i Elgregionen

Sak 4. Regnskap 2017 og budsjett for 2018

Informasjon om gjennomført anbudsrunde på 7 utleiefelt

Sak 5. Tildeling av fondsmidler 2018,

Informasjon om prosjektet «strøm til seterdalene»

Sak 6. Informasjon om ny bestandsplan og endringer i

yttergrensene for tellende villreinareal i Forollhogna


Sak 7. Jordskiftesaken, info om Kjurrudalen og Såttåhaugen

Sak 8. Innkomne saker

Sak 9. Valg.


Sak 10. Avslutning ved leder

De som ønsker det kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel f.o.m 3. april.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 30. mars 2018.