19/02/2018

Det er fastsatt ekstraordinær båndtvang i Os kommune fra og med 16. februar 2018.

Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Ekstraordinær båndtvang gjelder nedenfor tregrensen i hele kommunen.

Vedtaket gjelder alle hunder, men med følgende unntak:

- hund når den brukes aktivt i reindriftssammenheng.

- hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller trening/prøving for slik tjeneste.

- hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til at ordinær båndtvang inntrer (1. april).

I særlige tilfeller kan kommunen dispensere fra vedtaket. Slik dispensasjon vil kun bli vurdert i tilfeller hvor en dispensasjon antas å ikke medføre ulemper for det viltet vedtaket skal beskytte (hjortevilt).

Det vises for øvrig til bestemmelser i forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Os kommune, Hedmark fylke: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2015-09-17-1926