13/02/2018

Dato og sted for årsmøtet 2018 er fastsatt til tirsdag 3. april klokken 19.30 på Dalsbygda Samfunnshus.

Årsaken til at årsmøtet avholdes da, er at mars blir svært travel pga anbudsrundene på rypejaktfeltene, tildeling av småviltjakt og påske.