14/12/2017

For 2017 var det gitt fellingstilltelser for å ta ut 22 674 villrein i Norge, det er ca 2800 mindre en året før. Litt over 5500 villrein ble felt høsten 2017, det er rundt 600 færre enn året før. Fellingsprosenten for hele landet endte på 24 prosent, det samme som forrige jaktår.

Forollhogna

Sammenlignet med jaktsesongen 2016 ble det i 2017 tatt ut 117 færre villrein. Men antall tillatt felte dyr var også redusert fra 793 til 634 før 2017-jakta. Dermed ble 75 prosent av antall tillatt felte dyr tatt ut i år, det er omtrent identisk med fjoråret.

Til sammen ble det felt 481 villrein i Forollhogna i år. Dette er det høyeste antall felte dyr blant regionens villreinområder, og gir den høyeste fellingsprosenten!

Det ble ikke påvist skrantesjuke på dyr felt i Forollhogna. Samtlige prøver som ble analysert var negative.

Sølnkletten


I området Sølnkletten ble det tatt ut flere dyr i år, selv om antall tillatt felte dyr var redusert noe. I 2017 var det tillatt å ta ut 600 villrein, noe som var 25 færre enn fjoråret. Her ble det i år felt 237 dyr, noe som er en økning på åtte dyr.

Knutshø


Knutshø Villreinområde hadde en ganske stor nedgang i antall felte dyr i 2017-sesongen. Her ble det tatt ut 190 dyr. Det er 63 færre enn fjoråret. Antall tillatt felte dyr her for 2017-sesongen var på 420.

Tolga øst


I Tolga øst er det stor økning på antall felte dyr. Der det i 2016 ble felt bare ett dyr, ble det 2017 tatt ut 18 villrein. Antall tillatt felte dyr i 2017 var på 30.

Rondane


I Rondane ble det i 2017 tatt ut 409 villrein, noe som er 48 flere enn året før. Her var det tillatt å felle 925 dyr.


Område

Tillat felte dyr

Felte dyr

Fellingsprosent

Rondane

925

409

44%

Sølnkletten

600

237

39,5%

Forollhogna

634

481

75%

Knutshø

420

190

45%

Tolga øst

30

18

60%