17/10/2017

Fellingsresultatene etter villreinjakta er omsider klare. Noen av jegerne har i år vært svært trege med rapporteringen, vi ber alle om å gjøre dette umiddelbart etter at dyret er felt eller jakten er over, da blir det mindre mas og tjas for både jegerne og jaktlaget!

Her er resultatene:


Jegere med fellingstillatelser utskrevet av Dalsbygda Jaktlag felte i år 56 av 72 dyr (16 dyr ble ikke felt).

Dette gir en fellingsprosent på 78%, fellingene fordelte seg slik:

Stor bukk: 3 av 4 felt

Liten bukk: 15 av 17 felt

Simle: 17 av 21 felt

Kalv: 21 av 30 felt

Kvoten var 70 dyr, men med kortene vi får for overgangsavtalene med Romundhaugen og Hauasetra hadde vi 72 dyr.