27/09/2017

Fra og med 3. oktober selges det jaktkort på rype til utenbygds jegere fra Dalsbygda Handel (Joker butikken i Dalsbygda).

Det kan kjøpes kort for intill 4 sammenhengende dager, prisene er slik:

Døgnkort med hund, første dag kr. 400,-

Døgnkort med hund, påfølgende dager kr. 300,-

Døgnkort uten hund, første dag kr. 300,-

Døgnkort uten hund, påfølgende dager kr. 200,-

Det selges maksimalt 20 døgnkort på Østfeltet, og maksimalt 10 døgnkort i Kjurrudalen Nord. Vestfeltet er i år fredet fra 1. oktober grunnet hard predasjon fra rev/rovfugl. Det er ikke tillatt å felle annet vilt enn rype på dette jaktkortet! Husk å medbringe jegeravgiftskort og aversjonsbevis for hunder som skal benyttes under jakten. Aversjonsbevis kan ikke være eldre enn 2 år dersom hunden er yngre enn 8 år gammel. For hunder over 8 år aksepteres utgåtte bevis, men disse skal uansett fremvises ved kjøp av jaktkort og til jaktoppsynet.