27/09/2017

Fra og med 1. oktober åpnes alle utleiefeltene for småviltjakt for innenbygds jegere. Det kan felles rype, orrfugl og storfugl, samt hare på småviltkortet.

Bag-limit/døgnkvote er 4 ryper og 1 skogsfugl, husk å rapportere jaktresultatene på webside.