14/09/2017

Vi er nå inne i den siste uka av villreinjakta, og mange har fortsatt ikke felt sitt dyr. Følgende overgangsavtaler gjelder i innspurten:

Vingelen (Fo-12) Fri overgang dersom man går inn fra eget terreng. Avtalen gjelder området frem til Bratthøveien, og videre nord/vestover Bratthøtangen. Det er ikke lov å krysse Bratthøveien! Jegere som feller dyr kan hentes ut med bil, om man ikke feller dyr skal man gå tilbake til eget terreng. Husk at alle dyr som felles i Vingelen skal veies der. Avtalen gjelder til og med siste jaktdag (20. september).

Kvikne Fo-1) Fri overgang dersom man går inn fra eget terreng. Avtalen gjelder for hele FO-1, og for alle kategorier dyr. Jeger og slakt kan hentes ut med bil. Avtalen gjelder til og med søndag 17. september.

Budal (FO-4) Fri overgang dersom man går inn fra eget terreng. Dersom man kjører, betales avgift pr. felte dyr ihht utlevert overgangsavtale. Husk at alle dyr som felles i Budal skal veies på den veiestasjonen man passerer på vei ut av terrenget. Det betales gebyr for veiing. Avtalen gjelder til og med siste jaktdag.

Soknedal (FO-2) Fri overgang for alle kategorier dyr, kjøring tillatt. Slakt skal veies i Soknedal. Avtalen gjelder til og med siste jaktdag.

Nekjådal-Dragås (FO6 og FO-7) Fri overgang dersom man går fra eget terreng. Inntil 10 jegere pr. dag kan kjøre inn. For booking, ring 95202504. Avtalen gjelder til og med siste jaktdag.

Jegere som ikke skal benytte sitt jaktkort, bes levere inn kortet til jaktlaget snarest mulig, slik at andre jegere kan benytte kortet. Det er i alles interesse at vi feller mest mulig av tildelt kvote, og med det forvalter villreinstammen ihht driftsplanen.