06/09/2017

Jegere bosatt i Dalsbyda kan kjøpe kort for småvilt på følgende steder:

Dalsbygda Handel, fra og med fredag 8. september

Hos Kjetil Eggen fra og med torsdag 7. september

Hos Kjell Erik Brynhildsvoll fra og med torsdag 7. september

På Jaktlagskontoret når dette er betjent (varierende åpningstid pga oppsyntjeneste og stor aktivitet).

Priser:

Sesongkort med hund, kr. 1100,-

Sesongkort uten hund, kr. 850,-

Dagskort med hund, kr. 300,-

Dagskort uten hund, kr. 200,-

Innenbygds jegere kan felle, rype, skogsfugl og hare på jaktkortet.

Skitt jakt!