10/08/2017

Som annonsert i tildelingsbrevet, er det utdeling av jaktkortene på villrein for jegere bosatt i Dalsbygda og Os TORSDAG den 17. august klokken 19.30 på Dalsbygda Samfunnshus. Det er VIKTIG at jegerne stiller opp på møtet (der det er 2 jegere på samme kort, må begge stille), da det vil bli gitt viktig informasjon om hvordan jegerne skal ta CWD-prøver av dyrene som felles under jakta.

For utenbygds jegere, samt "osinger" som har veldig god grunn til å ikke møte i samfunnshuset, kan jaktkortene hentes på jaktlagskontoret torsdag den 17. august mellom klokken 08.00 og 16.00, samt fredag 18. august mellom klokken 08.00 og 21.00.

Samtlige jegere må møte personlig, og medbringe dokumentasjon på 80 treningsskudd og betalt jegeravgift.

Vel møtt, Styret i dalsbygda Jaktlag.