11/07/2017

Kontoret blir dessverre ubetjent de neste tre ukene pga en skade som medførte sykemelding.

Oppgavene vil i all hovedsak bli løst ved hjemmekontor og sporadisk tilstedeværelse på kontoret.

Er tilgjengelig på mail, og på mob 98223605.