05/07/2017

Det ble lørdag kveld den 1. juli observert et dyr som med stor grad av sikkerhet var en mårhund i Dalsbygda. Dyret sprang langs Vanngrøftdalsveien noen hundre meter vest for avkjøringa til Storbekkdalen. SNO ved Jon Horten var på plassen dagen etter for å sjekke spor, men fant ingenting som tyder på etablering av dette rovdyret i vårt område, og antar derfor at dette var et streifdyr.

Vi står overfor store utfordringer om mårhund etablerer seg hos oss. Mårhunden som opprinnelig kommer fra Sør-øst Asia, sprer seg med stor hastighet i Nord-Europa, og Norge er snart det eneste landet hvor arten ennå ikke har etablert seg med fast tilhold. Arten er kjent for å være altetende og vil kunne gjøre stor skade spesielt hos bakkehekkende fugler som f. eks rype.

Dalsbygda Jaktlag utløser dusør på kr. 5.000,- til den som fanger eller feller mårhund i våre områder. Dusøren utbetales også dersom det gis opplysninger om observasjoner som fører til at SNO får fanget eller felt dyret.

For mer informasjon om mårhund, og hvordan man bør håndtere observasjoner,
se her.