08/06/2017

Styret i Dalsbygda Jaktlag har i dag tildelt årets fellingstillatelser for villrein.

Navn

Gateadresse

Postnummer/sted

Tildelt dyr

Navn jeger 2

Anders Tingstad

Øvre Dalsbygdveien 491

2550 Os i Østerdalen

Kalv


Anja Helene Sund Rodum

Verjåbakken 10

2550 Os i Østerdalen

Kalv


Anne Cathrin Johnsen

Sandmoen 12

2552 Dalsbygda

Kalv

Stig Ole Henningsmo

Dalsbygda skole/Geir Mosen

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Kalv


Dalsbygda Skytterlag

Ved Anniken Moseng Ryen

2552 Dalsbygda

Kalv

Cell

Gjermund Horten

Rørosveien 3726

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Eirik Horten

Gunhild Osgjelten

Almannveien 35

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Cell

Halstein Meli

Midtre Dalsbygdveien 645

2550 Os i Østerdalen

Kalv


Henning Høistad

Håkonsbakken 2

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Kristian Lysgård Mosen

Ida Holm

Sandmoen 13

2552 Dalsbygda

Kalv

Stein Holm

Joakim Johaug

Ringbergveien 8

9404 Harstad

Kalv

Cell

Johan Midtaune

Almannveien 48

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Katharina Midtaune

Kjetil Eggen

Midte Dalsbygdveien 734

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Håkon Eggen

Morten Vangskåsen

Litjmyrmoen 13

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Cell

Ola Krog

Øvre Dalsbygdveien 734

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Cell

Per Ousten

Hølgjelen 40

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Ola Ousten

Petter Nygård

Brattåsveien 58

2552 Dalsbygda

Kalv

Cell

Rune Fredheim

Løvfloveien 182

2552 Dalsbygda

Kalv

Cell

Svein Olav Svee

Langsveien 161

2552 Dalsbygda

Kalv

Cell

Tomas Østgårdstrøen

Sætersjøveien 23

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Cell

Tommy Nygård

Verjåbakken 20

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Arne Nygård

Tone Holte

Vangrøftveien 3

2552 Dalsbygda

Kalv

Cell

Torjus Østgård

Øvre Dalsbygdveien 471

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Cell

Vebjørn Vangskåsen

Rørosveien 3860

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Ståle Vangskåsen

Vilde Østgård

Øvre Dalsbygdveien 482

2550 Os i Østerdalen

Kalv

Peder Aaamo

Vingelen Sameie

Overgangskort 1

Cell

Kalv

Cell

Vingelen Sameie

Overgangskort 2

Cell

Kalv

Cell

Øystein Solem

Brattåsveien 53

2552 Dalsbygda

Kalv

Cell

Arild Johaug

Midtre Dalsbygdveien 575

2550 Os i Østerdalen

Liten bukk

Cell

Atle Berg

Vangrøftveien 323

2552 Dalsbygda

Liten bukk

Øyvind Berg

Bjørn Brynhildsvoll

Hammarstuveien 10

2320 FURNES

Liten bukk

John Brynhildsvoll

Erik Lillebakken

Mosenveien 487

2552 Dalsbygda

Liten bukk

Vegar Lillebakken

Erlend Lyster Ryen

Vangrøftveien 260 

2552 Dalsbygda

Liten bukk

Cell

Helge Kokvoll

Østaåt 17

2550 Os i Østerdalen

Liten bukk

Cell

Jørn Ove Sæthern

Østaåt 13

2550 Os i Østerdalen

Liten bukk

Cell

Kjell Erik Brynhildsvoll

Vangrøftdalsveien 252

2552 Dalsbygda

Liten bukk

Kjell Erik

Kjell Gunnar Lund

Meåsveien 270

7320 FANNREM

Liten bukk

Jørgen Richter Solstad

Kjell Jarle Meli

Kopparleden 9936

2550 Os i Østerdalen

Liten bukk

Kjetil Meli Hval

Kjell Magne Ryen

Vangrøftdalsveien 208

2552 Dalsbygda

Liten bukk

Sandra Ryen

Kristen Gjelten

Vangrøftveien 111

2552 Dalsbygda

Liten bukk

Cell

Martin Berg Tuveng

Dalsbygda

2552 Dalsbygda

Liten bukk

Roar Fjeld

Roar Eckermann

Stormyrveien 123

2550 Os i Østerdalen

Liten bukk

Cell

Robert Engan

Øvre Dalsbygdvei 605

2552 Dalsbygda

Liten bukk

Cell

Trond Simensen

Sverresdalsveien 31a

7020 Trondheim

Liten bukk

Cell

Vegard Aasen

Buegata 2

2003 Lillestrøm

Liten bukk

Cell

Anders Anton Maier

Fagerborggaten 45 C


Simle

Svend Anton Maier

Anita Horten

Øvre Dalsbygdveien 51

2550 Os i Østerdalen

Simle

Jon Horten

Bjørn Grue

Vangrøftdalsveien 51

2550 Os i Østerdalen

Simle

Cell

Elisabeth Wikan Heidtmann

Oslia 70

2550 Os i Østerdalen

Simle

Egil Wikan

Geir Aanderbakk

Veien

0111 Oslo

Simle

Cell

Geir Østgårdsgjelten

Øvre Dalsbygdvei 444

2550 Os i Østerdalen

Simle

Cell

Jan Morten Akeren

Midtre Dalsbygdvei 432

2552 Dalsbygda

Simle

Lars Kristian Akeren

Kai OVe Berntsen

Øvre Dalsbygdvei 621

2550 Os i Østerdalen

Simle

Øystein Lagøyen

Kjell Dybvig

Nesvegen

2552 STAVSJØ

Simle

Cell

Knut Bredholt

Verjåbakken 5

2550 Os i Østerdalen

Simle

Cell

Martin Tamnes Krog

Midtre Dalsbygdveien 457

2552 Dalsbygda

Simle

Cell

Per Erik Husøy

Mosengveien 269

2552 Dalsbygda

Simle

Kristian Husøy

Per Olof Holmberg

Brattåsveien 51

2552 Dalsbygda

Simle

Cell

Rune Gjelten

Brattåsveien 14

2552 Dalsbygda

Simle


Sondre Borgvang

Hurdalsgata 75

2003 Lillestrøm

SimleSimle

Joachim Skarsbø

Stein Inge Ryen

Midtre Dalsbygdveien 456

2550 Os i Østerdalen

Simle

Svein Langøien

Steinar Meli

Midtre Dalsbygdveien 149

2550 Os i Østerdalen

Simle

Oddbjørn Meli

Stig Østgård

Mosengveien 77

2550 Os i Østerdalen

Simle

Martin Aarseth

Terje Andresen

Bruksveien 18

1390 Vollen

Simle

Svein Andresen Kaldes

Vingelen Sameie

Overgangskort 3


Simle

Cell

Øyvind LarsenK

Riisalleen 17b

2007 Kjeller

Storbukk

Cell

Kjell Ringstad

Tøftenv. 17

1890 Rakkestad

Storbukk

Per Stubberud

Per Martin Rønningen

Mosengveien 486

2552 Dalsbygda

Storbukk

Håvard Garli

Sondre Osgjelten

Allmannsveien 35

2550 Os i Østerdalen

Storbukk

Per Inge Osgjelten

Vingelen Sameie

Overgangskort 4


Storbukk

Cell

Vidar Ytterhaug

Gamle Leirvegen 99

7038 Trondheim

Reserve 1

Bjørnar Høistad

Roar Fjeld

Solliveien 68

1384 Asker

Reserve 2

Cell

Siri Horten

Fredlund

2500 Tynset

Reserve 3

Arild Vik

Vigdis Øvergård

Allmannveien 77

2550 Os i Østerdalen

Reserve 4

Terje Øvergård

Nils Helge Myre

Rørosveien 4234

2550 Os i Østerdalen

Reserve 5

Enter your text here...

Semund H. Simensen

Fayes Gate 20

0455 Oslo

Reserve 6

Cell

Øystein Holmen

Vinjebakken 2b

7203 Vinjeøra

Reserve 7

Cell

Njål Wogn-Henriksen

Sogstiveien 64

1446 Drøbak

Reserve 8

Åge Svendsen

Stian Bleken Haugen

Fiolveien

1911 Flateby

Reserve 9

Cell

Simen Nordnes Lensnes

Johannes Nilsens vei 73

2007 Kjeller

Reserve 10

Cell