31/05/2017

Dalsbygda Jaktlag har mottatt rekordmange søknader til årets jakt. Søknadsfristen er nå utløpt, og søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Trekning av jakta vil bli foretatt i løpet av juni måned, samtlige søkere vil bli tilskrevet i løpet av måneden. Vennligst IKKE send purringer/forespørsler angående søknadsbehandlingen før juni måned er over, vi trenger denne tiden for å kunne behandle alle søknadene på en god måte.