16/03/2017

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 2. Årsmelding 2015.

- Styret og tillitsvalgte 2016

- Søknad om jakt i Dalsbygda

- Rovvilt og predatorbekjempelse

- Rypa 2016, taksering og jaktrapporter

- Jakt på hjort, rådyr og bever 2016

- Elg og villreinjakta 2016

Sak 3. Regnskap 2016 og budsjett for 2017, Styrets årsberetning

Sak 4. Tildeling av fondsmidler 2017

Sak 5. Informasjon om ny bestandsplan og foreslåtte endringer i yttergrensene for tellende villreinareal i Forollhogna.

Sak 6. Oppsynstjenesten i Dalsbygda

Sak 7. Innkomne saker

Sak 8. Valg.

Sak 9. Avslutning ved leder

Årsmøtet finner sted den 28. mars kl. 19.30 på Dalsbygda Samfunnshus.

De som ønsker det kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel fra 21. mars

Vel møtt, Styret