02/03/2017

Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt, advarer Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Uttak av hele villreinstammen i Nordfjella støttes av Veterinærinstituttet. Selv om det vurderes som et alvorlig tiltak, står det i forhold til mulige konsekvenser av sykdommen, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Effekten av et slikt tiltak er usikker, men kunnskapen vi har i dag pålegger oss å innta en føre var-holdning. Hvis sykdommen på rein er begrenset til Nordfjella, vil tidlige tiltak øke sjansene for å hindre sykdommen i å spre seg til nye områder og annet hjortevilt. Rask iverksettelse vil også kunne redusere omfanget av smitte til miljøet, noe som er viktig med tanke på en eventuell etablering av ny villreinflokk i Nordfjella, sier forsker og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har derfor bedt Mattilsynet forberede uttak av hele villreinsatmmen i Nordfjella. Mattilsynet sende denne uka flere av forslagene fra Vitenskapskomiteen på høring. Komiteen understreker at det ikke er noen indikasjon på at sykdommen kan overføres fra dyr eller kjøtt til mennesker.

Da skrantesyke ble påvist hos villrein i Nordfjella og elg i Selbu i fjor, var det første gang sykdommen ble påvist utenfor Nord-Amerika og Sør-Korea, og aller første gang det ble påvist hos reinsdyr.