21/02/2017

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA avholdes tirsdag 28. mars 2017 kl. 19.30 i Samfunnshuset.

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen mandag 6. mars. Leveres til daglig leder/sekretær på jaktlagskontoret, sendes pr. mail til jaktlaget@dalsbygda.no eller legges i postkassa ved Meierigarden, endelig saksliste fremlegges 14. mars på jaktlagskontoret, på web og ved oppslag.

Mvh Styret i Dalsbygda Jaktlag SA.