16/11/2016

DIN MENING ER VIKTIG!
Si din mening om bruk og forvaltning av Forollhogna fjellområde! Hva vil du med fjellet og forvaltningen av de verdiene som finnes der? Hva er din bruk av fjellet eller hvordan ønsker du at fjellet skal være i fremtiden? Svarfrist: 5.desember 2016

Er du lokalt bosatt i kommunene rundt Forollhogna, er grunneier/rettighetshaver, næringsdrivende eller eier/disponerer hytte i området - ønsker vi at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen innen 5.desember 2016.

Dine svar er svært viktige bidrag til den framtidige forvaltningen av området, og vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare på de påfølgende spørsmålene rundt din bruk av fjellet i Forollhogna-området.

Du kommer rett inn i spørreundersøkelsen ved å trykke her: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=44PGT9673N1N

Med Forollhogna fjellområde - mener vi nasjonalparken og fjellarealene som ligger inntil/i randsona til nasjonalparken i kommunene Os, Tolga, Tynset, Rennebu, Holtålen, Midtre Gauldal og Røros.

Spørreundersøkelsen er en del av "Ferdselsprosjektet i Forollhogna". Dette prosjektet avrundes nå i år med en bredt anlagt spørreundersøkelse til deg som på en eller annen måte bruker området "fast" og har tilknytning til fjellområdene.

Kontaktperson i NINA (Norsk Institutt for naturforskning) er: Vegard Gundersen