01/10/2016

Områdene Mastukåsa, Åslia, Rabblia og Vanngrøfta åpnes for småviltjakt for innenbygds jegere fra og med 1. oktober.

Områdene Vola Sør og Vola Nord åpnes ikke, disse fredes ut året pga svake fellingsresultater under jaktas første tre uker.

Husk at dagskvote pr. jeger er 3 ryper, og at alle som har kjøpt jaktkort må rapportere fangsresultater etter endt jakt!