16/09/2016

Alle reinsdyrjegere med kort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag kan fritt gå inn på FO-1 sine områder, dette gjelder ut jakta, dvs til og med 24. september.

Betingelsene er som i den ordinære overgangsavtalen med FO-1, som alle har fått utlevert. STOR takk til Kvikne (FO-1).