16/09/2016

Forollhogna har så langt i reinsdyrjakta harr uvanlig lav fellingsprosent, da reinen i hovedsak har oppholdt og beveget seg i de vestlige deler av området.

Villreinutvalget besluttet derfor torsdag 15/9 at jakttiden for villrein utvides med fire dager, dvs til og med den 24.september 2016.

Fellesjaktavtalen (tirsdag, onsdag og torsdag) gjelder i den utvidede jakttiden. Andre eventuelle overgangsavtaler kunngjøres på denne websiden.