16/08/2016

I samarbeid med NJFF Sør-Trøndelag arrangeres det JAKTLEDERKURS på Røros fredag 2. og lørdag 3. september.

PÅMELDING: Frist for påmelding er 27. august. Send mail eller SMS til naturforvalter Hans Iver Kojedal i Røros kommune: tlf: 930 87688 / mail: hans.iver.kojedal@roros.kommune.no

Agenda:

Oppmøte fredag kl 17.00 på Doktortjønna. Her blir det teori fram til ca kl 22.00.
Lørdagen starter med teori på Doktortjønna fra kl. 08.30 og avsluttes med skyte- og feltøvelser på skytebanen til Røros skytterlag.

Målgruppe for kurset:


Jaktledere, hundeførere, jaktlag, kommunale forvaltere m.fl.
Jaktlaget må gjerne stille med flere deltagere.

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått innsikt i:

- lover, forskrifter.
- forvaltning.
- human og sikker jaktutøvelse.
- skuddplassundersøkelser og ettersøk
- rutiner ved skadeskytingsundersøkelser.
- tilrettelegging for trening med eget jaktlag.
- forberedelse til jakt, praktisk jakt, etterarbeid.

Utstyr til kurset: uteklær/utesko, rifle og ammunisjon (ca. 20-30 skudd), hørselvern.

Deltageravgift kr 1000,- (inkluderer servering og kursmateriell)
Minner om muligheten til å søke Os kommune om bidrag til kurs fra det kommunale viltfondet.