13/07/2016

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 12. juli 2016 en ny forskrift med tiltak for å begrense spredning av sykdommen Chronic Waisting Disease (CWD) blant hjortedyr. Det vil blant annet si at det nå er forbudt å legge ut fôr eller å sette ut saltslikkesteiner til hjortedyr.Her er de viktigste tiltaka i forskriften:

- Forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge.

- Forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr.

- Krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker.

- Forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD.

- Utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og transportører.

- Gjelder foreløpig frem til årsskiftet 2016/2017.

Forbudet gjelder følgende fylker: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Buskerud.

Dalsbygda Jaktlag ber alle elgjegre ta ned saltsteiner og treet de er satt ned på snarest for å hindre smittespredning. Ta med treet hjem, fordi elgen slikker på trestammen og derved kan videreføre smitten. Det er viktig at alle som har satt ut saltsteiner gjør dette raskt!

Link til forskriften: https://roros.kommune.no/Tjenester/Naturforvaltning1/