05/07/2016

I helgen var en frisk dugnadsgjeng bestående av både dalsbygdinger og tolginger ute og merket opp jaktgrensa mellom Tolga og Dalsbygda.

Forriga gang grensene ble gjennomgått og merket var i 2012, men den gangen ble det bare satt opp provisoriske merker, disse er nå erstattet med tydeligere merking. Fra Dalsbygda deltok leder i jaktlaget Kjetil Eggen, leder av elgjaktlaget som skal jakte på dette terrenget i høst Jan Arvid Aamo, samt kjentmann og fotograf Arne Nyaas. Fra Tolga Deltok Erland Vingelen og Lars Tollef Jordet.

grensemerking
grensemerking
grensemerking