28/06/2016

Utsending av informasjonsbrev og giro for betaling av årets jakt pågår for fullt! Alle jegere vil motta brev og giro innen kort tid, vær OBS på betalingsfristen i slutten av Juli måned. OBS: Jakten er tildelt etter søknad fra jegeren. Dersom jegeren av ulike årsaker velger å ikke benytte seg av jaktkortet, fritar det ikke jegeren for betalingsplikten, såfremt det ikke er avtalt med jaktlaget at en annen jeger kan overta jaktkortet. OM DU IKKE SKAL JAKTE MÅ DU DERFOR GI BESKJED OM DETTE INNEN FORFALL PÅ FAKTURAEN!