15/06/2016

Lørdag 11. juni ble det funnet 4 døde lam i Ola, bare ei uke etter beiteslipp. SNO har vært på stedet og undersøkt lammene, og konkluderte med ørneangrep. Det ble deretter satt opp et viltkamera ved kadavrene, samtlige bilder som ble tatt de neste dagene var av ørn. 

ørn