03/05/2016

Søknadsfristen for jakt i Dalsbygda gikk ut ved midnatt 30. mai. Vi har nok en gang opplevd rekordstor søknad på jakt i våre fantastiske omgivelser.

Spesielt villrein er populært, vi har mottatt 135 søknader til de 87 fellingstillatelsene vi har. 66 jegere har søkt om kalv, 35 har søkt om simle, 20 har søkt om liten bukk og 14 har søkt om stor bukk. Styret tildeler villreinkortene i sitt styremøte den 7. juni, samtlige søkere får info om tildelingen innen medio juni.

Også jakt på Råbukk, Rådyr, Hjort og Bever er mer populært enn noen gang. Innen disse dyrekategoriene får alle som har søkt tildelt fellingstillatelse, infobrev sendes jegerne innen medio Juli.

Elgjakten er som tidligere den som trekker flest hjorteviltjegere ut i skogen, alle de lokale jaktlagene har søkt innen fristen, med omtrent det samme mannskapet som tidligere. For elgjegerne blir det gjennomført infomøter i god tid før jakten starter.