22/03/2016
Årsmøtet er flyttet fra torsdag 31. mars til torsdag 14. april klokken 19.30 pga kollisjon med kommunens folkemøte angående kommunereformen.

Styret i jaktlaget vurderer begge disse møtene som såpass viktige, at vi oppfordrer flest mulig til å stille på begge møtene. Det handler om både bygdas og kommunens veivalg for fremtiden, alle som har meninger om dette bør møte opp!

Årsmøtet avholdes som tidligere annonsert på Dalsbygda Samfunnshus, men ny dato er altså 14. april, klokken 19.30.

Det blir enkel servering, vi håper engasjementet er stort og at så mange som mulig møter opp, velkommen!

Styret.