09/03/2016

Sakliste:


1. Konstituering av årsmøtet

2. Informasjon om den pågående jordskiftesaken, Harry E Tjernstad holder et kort foredrag, og er mottakelig for spørsmål av generell art.

3. Åpen diskusjon om jordskifterettens oppgave og mandat, hva ønsker Dalsbygda Jaktlag at skal komme ut av saken?

4. Årsmelding 2015

5. Regnskap 2015 og budsjett for driftsåret 2016

6. Endring av Instruks for bruk av fondsmidler, samt gjennomgang av Jaktlagets vedtekter (vedtatt på ekstraordinært årsmøte 11/11-2015)

7. Tildeling av fondsmidler

8. Innkomne saker

9. Valg

10. Avslutning ved leder

Medlemmer som ønsker det, kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel f.o.m 23. mars – mot å kvittere på medlemsliste. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. mars.

Det blir enkel servering, vi håper engasjementet er stort og at så mange som mulig møter opp, velkommen!


Styret.