01/03/2016

Saksliste legges ut på websiden 14 dager før årsmøtet, det vil også bli hengt opp plakater ved Dalsbygda Handel og Kølbua.

Årsmøtepapirer og årsmelding ligger tilgjengelig på jaktlagskontoret 1 uke før møtet. Medlemmer av DJ kan også kvittere ut årsmeldingen på Dalsbygda Handel i perioden 23-31 mars.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. mars.