13/01/2016

I samarbeid med Såttåhaugen grunneierlag og Dalbusjøeiendommen lyser Dalsbygda Jaktlag ut jakt hos oss for jaktåret 2016. Elgjakt i Øvre Vanngrøftdal og rypejakt i Såttåhaugen omfattes ikke av denne utlysningen. Alle søknader skal i år sendes inn via våre WEB-sider www.dalsbygdajaktlag.no (dersom søkere ikke har tilgang på internett aksepteres brev til Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 Dalsbygda)

Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 28. februar, innenbygds småviltjegere trenger ikke søke, men kan kjøpe jaktkort på jaktlagskontoret ihht nedenstående utlysning. Søknadsfrist for all annen jakt er 30. mai.

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder à 5 dager, med en jaktfri dag i mellom. Jakta tildeles etter søknad. For jakt i 2016 vil de som fikk tildelt jakt i 2015, men ikke fikk jaktet pga fredningen av rypa bli prioritert. For jakt fra og med 3. oktober selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel, forutsatt styrevedtak om dette. Jakttid på rype er fra 10. sept til 23. des. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit» utifra bestand og fangstresultater.

Småviltjakt innenbygds jegere Jaktkort på småvilt (rype, hare, storfugl) selges fra jaktlagskontoret tirsdag 6. september fra klokken 08.00 til 20.00, samt onsdag 7. september fra klokken 08.00 til 20.00. Deretter alle tirsdager og onsdager mellom klokken 08.00 og 16.00. Styret har også kortblokker og selger jaktkort fra og med 10. sept. All ungdom under 18 år får utskrevet gratis jaktkort på småvilt, forutsatt betalt jegeravgift.

Villreinjakt
Kvoten for 2016 er foreløpig ikke fastsatt, årsmøtet i Villreinutvalget beslutter kvoten. Vi fortsetter praksisen med progressiv pris på kalv og simle for å stimulere til uttak av små dyr. Som tidligere kan det være 2 søkere pr. kort (de kan være fra forskjellige prisgrupper).

Elgjakt Jakta er som tidligere inndelt i 4 jaktfelter/lag. Alle jegere på hvert lag må oppgis i søknaden, husk å påføre nøyaktig adresse på samtlige jegere. Elgjegere kan i elgjakten felle hjort.

Hjortejakt
Det ble i 2014 innført rettet avskyting av hjort i Os kommune. Tildeling skjer uten dyrekategori, rett avskyting skjer ved at jegerne umiddelbart etter felling skal varsle DJ slik at restkvote blir varslet øvrige jegere. Jakttid på hjortekortet er fra 1. til 24. september og fra 2. til 9. oktober.

Rådyrjakt
Fra 2015 ble rådyrjakta endret fra felles lagsjakt til individuell tildeling etter søknad, og jakttidene ble utvidet. Årsaken var lite uttak ift bestand, og ønske om flere aktive rådyrjegere. Dette var i 2015 en suksess, ordningen videreføres derfor i 2016. Rådyrjegere kan fra 1/11 til 23/12 også felle hjort.

Jakttid på voksen råbukk er fra 10. august til 24. september. (eget jaktkort for råbukkjakta)

Jakttid på voksen råbukk er fra 10. august til 24. september (eget kort kun for bukkejakt i denne perioden).

Jaktid på rådyr er fra 25. september til 23. desember. (jaktkortet gjelder alle dyrekategorier)

Beverjakt
Tildeles etter søknad. Det har de siste årene vært betydelig mindre bever i våre vassdrag, men i 2015 var det et oppsving i bestanden/antall fellinger. Jakttid er fra 1. oktober til 15. mai.

Harejakt For harejakt på jaktfeltene tildeles dette etter søknad (utenbygds jegere). Vi har ledige jaktfelter og ønsker rekruttering til denne spennende jaktformen. Jakttid på hare i jaktfeltene er fra 2. til 9. oktober, samt 1 uke fra mandagen etter 15. oktober.

Innenbygds jegere kan fra 10. sept til 23. des felle hare på «småviltkortet» i alle områder der dette er gyldig.