14/12/2015

Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 DALSBYGDA

Det gjøres oppmerksom på at jaktlaget i 2015 har hatt kraftig reduserte inntekter som følge av at rypa ble fredet. Om det kan deles ut midler, og eventuelt hvor mye blir avgjort etter at regnskapet for 2015 er klart. Søkerne kan derfor ikke ha samme forventninger som tidligere år til bidrag fra jaktlaget.

Driftsmidler


Søknader om driftsmidler må inneholde opplysninger om foreningen/lagets virksomhet, og konkret søknadsformål. Regnskap som viser inntekter/utgifter forutsettes medsendt.


Fondsmidler


For prosjekter forutsettes gitt opplysninger om prosjektet, finansiering, kostnadskalkyle, framdrift og evt. tidligere bidrag fra Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie.


Næringsfond


Det kan gis bidrag til næringsvirksomhet fra vårt næringsfond. Dette gjelder veier, buer, skjøtselstiltak og næringsmessige fellestiltak i Dalsbygda. Her vil det kreves budsjett, beskrivelse av tiltaket og rapport om bruk av eventuelt tilskudd.

Søknadsfrist er 31/12-2015

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA