06/10/2015

På grunn av den vedtatte fredningen av rype og all annen hønsefugl i Dalsbygda høsten 2015, kan innenbygds boende jegere få kjøpe sesongkort for småvilt til kun kr. 300,- gjeldenede for perioden fra 6/10 til 23/12-2015. Det kan også løses døgnkort for kr. 100,- pr. døgn. Kortene selges ved oppmøte/henvendelse på jaktlagskontoret eller til styret.

OBS: Jaktoppsynet vil være ute hele høsten, jaktlaget vil reagere strengt dersom det avdekkes at det felles hønsefugl.