17/09/2015

Vingelen sameie gir alle jegere med kort utstedt av Dalsbygda Jaktlag fri overgang ved inngang fra eget terreng resten av jakta. Overgangsavtalen gjelder fra grensen mot Dalsbygda til Bratthøveien. I tillegg til dette kan 10 jegere fra Dalsbygda Jaktlag få kjøre til Vingelen og jakte på hele Vingelen Sameie sitt område lørdag 19, og søndag 20. september. Påmelding skjer til Kjetil Eggen på telefon 908 39 646 dagen før. OBS: De som "gjør seg ferdig" eller ombestemmer seg ifm jakt i Vingelen må si ifra til Kjetil slik at nye jegere kan få muligheten!

Husk at alle dyr som felles i Vingelen skal veies der, at hele hodet skal frembringes for kontroll (gjelder alle dyrekategorier), og at jaktkort/kjeve skal leveres på veiestasjonen i Dalsbygda uavhengig av hvor dyret er felt. Lykke til!