16/09/2015

Jegere med kort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag har pr. i dag skutt 44 dyr av kvoten på 81. Vi er da litt over halvveis, så jegerne må bruke de siste dagene godt for at vi skal oppnå ønsket avskyting. OBS: Husk å rapportre felling på våre websider innen 24 timer etter at dyret er felt!!!